Rozwód orzeczenie z orzeczeniem o winie przeprowadzany jest w przypadkach, gdy za rozpad pożycia małżeńskiego winę ponosi małżonek lub oboje współmałżonków. Bardzo często niestety zdarza się, że jest to procedura trudna do przeprowadzenia, ponieważ przez konflikt, który zamiast wyciszać się, narasta, polubowne zakończenie małżeństwa staje się bardzo trudne. W jaki sposób przeprowadzany jest rozwód z orzeczeniem o winie? Czy warto się na niego decydować? 

Jak długo trwa rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie? 

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, jednak ze względu na okoliczności udowodnienia winy współmałżonka lub obojga małżonków taki rozwód zawsze trwa o wiele dłużej niż sprawy, w których nie orzeka się o winie. 

Wiele osób nawet pomimo czasu trwania postępowania decyduje się na rozwód, ponieważ jest to dla nich opłacalne rozwiązanie – mogą między innymi dzięki temu uzyskać alimenty nie tylko na małoletnie dzieci, ale i na siebie.

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie? 

Rozwód z orzeczeniem o winie występuje w trzech wariantach, gdy pożycie małżeńskie rozpada się z winy:

 • męża,
 • żony,
 • obojga małżonków.

O tym, który z małżonków jest winny świadczyć może wiele dowodowo. Mogą by to nie tylko zeznania świadków, ale również nagrania, korespondencja czy dowody przestawione przez detektywa.

Co może świadczyć o wunie współmałżonka, co w konsekwencji doprowadza to rozwodu z orzeczeniem o winie? To przede wszystkim:

 • zdrada małżeńska,
 • przemoc fizyczna lub psychiczna,
 • przemoc ekonomiczna,
 • uzależnienia (np. od alkoholu, narkotyków, hazardu),
 • porzucenie małżonka,
 • bezczynny tryb życia w małżeństwie,
 • odmowa współżycia przez jednego z małżonków,
 • odmowa pomocy w małżeństwie,
 • chorobliwa zazdrość.

Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to katalog zamknięty. Większość spraw rozwodowych, w którym orzeka się o winie rozstrzygana jest indywidualnie – to od sędzi prowadzącego postępowanie zależy, co uzna za nieetyczne zachowanie wobec współmałżonka, co jest przesłanką do orzeczenia o winie.

Konsekwencją rozwodu z orzeczeniem o winie jest między innymi możliwość uzyskania przez poszkodowanego współmałżonka alimentów. Dla wielu to również satysfakcja pozwalająca na łatwiejsze wkroczenie w nowe życie po rozstaniu ze współmałżonkiem.

Jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie?

Nie ma jednego uniwersalnego szablonu, według którego ma być napisany pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że każda sprawa jest inna. Pozew musi być dobrze przemyślany i skrupulatnie przygotowany, dlatego to jak ostatecznie będzie wyglądał, w głównej mierze zależne jest od sytuacji strony pozywającej. 

Co prawda w Internecie można znaleźć jakieś wzory wniosku o rozwód z orzeczeniem o winie, to jednak ze względu na to, że każda sprawa jest inna, nie warto z nich korzystać. Jeżeli mamy problem ze sporządzeniem wniosku o rozwód, warto skonsultować się z prawnikiem.

Przed napisaniem pozwu dobrze jest zadbać o zgromadzenie i zabezpieczenie materiału dowodowego. Ten zostanie wykorzystany nie tylko w pozwie, ale również w czasie rozprawy rozwodowej. Im lepiej i rzetelniej zostaje udokumentowana wina, tym większe są szanse na to, że sprawa rozwodowa zakończyła się szybciej.

Pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego zgodnego z ostatnim miejscem zamieszkania współmałżonków. Dotyczy to jednak sytuacji, w których przynajmniej jeden z małżonków nie zmienił okręgu zamieszkania po rozstaniu. W przeciwnym wypadku należy złożyć wniosek rozwodowy do sądu, w okręgu, który zamieszkuje pozwany małżonek.

Dowiedz się więcej na: https://radcasilski.pl/